Deze pagina is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.
 
Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Forty7 gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
 
Forty7 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Forty7 handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
De werknemers van Forty7 zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 

1. Wie is Forty7?

Forty7 (statutaire naam is Scripta Media B.V.) is een besloten vennootschap, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33232049 (KvK A'dam).
 

2. Welke persoonsgegevens verzameld en verwerkt Forty7?

Gebruik van onze diensten
Op de website van Forty7 kunt u bekijken welke diensten Forty7 aanbiedt en een passende dienst afsluiten.
 
In het kader van onze diensten verzamelen wij persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van onze websites, abonnees, ontvangers van onze nieuwsbrieven, deelnemers aan congressen, evenementen en opleidingen, deelnemers aan onze online fora, personen die telefonisch contact met ons opnemen, sollicitanten en personen die worden genoemd in onze publicaties, websites en in onze online databanken/gidsen.
 
Afhankelijk van de dienst die u afneemt vragen we u om (persoons)gegevens te verstrekken, zoals:
 
Uw gegevens:
 • geslacht;
 • voor- en achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;  
 • adresgegevens;  

Uw bedrijfsgegevens (zakelijke klanten):
 • rechtsvorm;
 • bedrijfsnaam;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • BTW-nummer
 • KvK-nummer
 
Betaalgegevens (indien u een product bestelt):
 • IBAN en tenaamstelling.
 
Communicatie:
Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via een formulier op de website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Forty7 of die van een derde partij.
 
Automatisch gegeneerde gegevens
Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.
De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina's die u op de website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij bij de hostname die bij het IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes bij.
 

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden
Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt:
 
Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering:
 • Om het gebruik van de website mogelijk te maken;
 • Om gebruik van de diensten van Forty7 aan u te factureren;
 
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Forty7.
 • Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van Forty7 en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.
 
U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Forty7 rust, zoals:
 • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.
 
Forty7 wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten zal Forty7 dat aan u laten weten. Ook kan Forty7 u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd. 
 
Mocht u geen e-mailberichten van Forty7 willen ont