Donaties

In 2019 streeft Stichting SAS er naar een aantal activiteiten te organiseren voor groepen in onze samenleving die het moeilijk hebben. Deze projecten starten zodra de financiering daarvoor rond is. Uw donaties kunnen daarbij helpen. Uw bijdrage is van harte welkom op rekeningnummer NL26RABO0330169351