Bestuur


PIM DE WIT
Voorzitter

COEN ABBENHUIS
Penningmeester

GEERT FRANSSEN
Secretaris

Het bestuur wordt geadviseerd door Hester Alberdingk Thijm, Liesbet Zikkenheimer en Sam Drukker