“Uit onderzoek blijkt dat 1,7 miljoen Nederlanders (13% van de bevolking) wel eens tekent of schildert in hun vrije tijd. Sommigen doen dat zelfs zeer serieus. Jaarlijks worden zo’n kleine 9 miljoen tekeningen of schilderijen geproduceerd. Elk schilderij heeft zijn eigen verhaal. Elke tekening vertelt iets over de maker. Schilderen en tekenen zijn prachtige vormen om met elkaar te communiceren.”

STICHTING STIMULERING AMATEUR SCHILDERKUNST

De Stichting Stimulering Amateur Schilderkunst (Stichting SAS) ziet de amateurschilder- en tekenkunstkunst als waardevolle creatieve expressie van wat er leeft binnen onze samenleving. Elk schilderij heeft zijn eigen verhaal. Elke tekening vertelt iets over de maker. Elke tekenaar of schilder kan zodoende communiceren via zijn of haar werk. St SAS wil zoveel mogelijk mensen stimuleren om te gaan tekenen of schilderen en wil degenen die al actief zijn ondersteunen om de kwaliteit van hun werk te verbeteren. De stichting wil zich in het bijzonder inzetten om mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving de kans te bieden zich ook via de schilderkunst te kunnen ontplooien.